Nyhedsbrev

Information om fjernvarmeforsyning af Saksild og Rørt
Efter at opgaven med etablering af fjernvarmeforsyningen til Saksild og Rørt har været i licitation, har det desværre vist sig, at prisen for udførelsen af arbejdet er en del højere end det estimat, vi oprindeligt havde fået udarbejdet for udførelse af arbejdet.

Det betyder, at det antal tilsagn fra forbrugerne i Saksild og Rørt, der var forudsat, for at vi kan gå i gang med opgaven, ikke længere er tilstrækkeligt. Vi skal altså have flere tilsagn, for at vi kan komme igang. Præcist hvor mange, er vi igang med at undersøge nærmere.

Bestyrelsen arbejder hårdt på at finde en løsning, men det er utroligt vigtigt for at projektet kan realiseres, at vi får hjælp fra jer til at få nogle flere accepter hentet hjem – så spørg naboen, eller andre I kender i byen, om de er interesserede i at få fjernvarme. Så kommer vi hurtigt ud og giver tilbud på tilslutning.

Husk ... der er stadig kampagnerabat til de hurtige.

På grund af ovenstående vil der komme en forsinkelse af projektet – vi forsøger naturligvis at begrænse dette mest muligt, og fremsender mere information, når vi har det.

 

Venlig hilsen

Odder Varmeværk

_______________________________________________________